ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

  • αιματολογικό
  • βιοχημικό
  • ανοσολογικό
  • ορμονολογικό

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

  • triplex καρδιάς
  • καρδιογράφημα
  • τεστ κοπώσεως
  • holter ρυθμού - πίεσης
Eopyy

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

  • υπέρηχοι
  • triplex